top of page
  • Skribentens bildTerapeut

Depression efter abort

Depression är en typisk reaktion på en traumatisk upplevelse. Känslor av sorg, ilska eller håglöshet är en del av livet och är inte skadligt men om du känner dig sorgsen och kraftlös under en längre period (enligt många mer än två veckor) och när det påverkar ditt vanliga liv så att du förändrar ditt normala beteende.


En abort föregås ofta av en konflikt mellan de naturliga moderskänslorna och abortens verklighet. Av olika anledningar så har många det svårt att gå igenom en normal sorgeprocess. En av anledningarna kan vara att om man medger en förlust så lyfts frågan samtidigt om vad som är rätt.


När man försöker undvika att sörja så utvecklar man olika metoder för att hantera sina känslor. Det är individuellt hur reaktionen ser ut och det är olika när reaktionen kommer. För vissa handlar det om en liten stund och andra känner inte efter på flera årtionden.


Det finns kvinnor som oftare drabbas av depression i samband med en abort, men det behöver inte vara så i alla fall. Exempel på de som oftare drabbas är de som har väldigt starka moderliga känslor, egna barn eller som arbetar med barn, de som gjort abort på grund av påtryckningar, de som kämpade länge med sitt beslut, de som har en stark moraluppfattning eller en kristen värdegrund. Även de som gjort en abort i hemlighet eller som gjort abort sent under graviditeten på grund av hälsoskäl. En annan grupp som har lättare att drabbas av depression är de som har en dålig relation till sin egen mamma.


Symptom på depression efter abort

• depressivitet • oförmåga att fatta beslut • sömnstörningar • tillbakablickar • självbestraffning, självdestruktivitet • känsla av förlust utan att veta vad den beror på • smärtsamma tankar och känslor under vissa dagar • skuldkänsla över att själv vara vid liv, men inte barnet


Förändringar i beteendet

• undvikande av bäbisar, små barn och gravida kvinnor • relationsproblem, tillbakadragenhet / isolering • tillfälliga förbindelser / relationer där utnyttjande finns med i bilden • sexuell frigiditet, undvikande av närhet och ömhet • fysisk spänning när abort kommer fram i tal eller minnen • undvikande av filmer, tidningar eller bilder som rör ofödda barn • missbruk • en vilja att genast få ett andra barn (”ersättande barn”) • panikattacker.


Olika försvarsmekanismer

Förnekande Kärnan i en depression efter en abort är förnekandet. Det innebär att man förnekar det tråkiga som hänt. Att upprätthålla förnekandet och hindra en kollaps kräver mycket känsloenergi. Rationalisering Saken förklaras som en förnuftslösning. Man möter aldrig själva saken utan den bortförklaras och man kommer fram till att det egentligen var väldigt bra.


Undvikande/avskärmning Kvinnan undviker situationer och saker som väcker tankar på den smärtsamma händelsen, till exempel gravida kvinnor, babyer, filmer.


Bortträngning Kvinnan möter inte sina känslor utan strävar på alla sätt att låta bli att beakta dem.


Kompensation

Kvinnan försöker kompensera sin handling exempelvis genom att ge sig hän åt välgörenhet eller vara en ”supermamma” åt sina andra barn.


Utagerande Exempelvis ett aggressivt försvar av eller motstånd mot abort.


Bortträngning Aborten avfärdas helt från det medvetna tänkandet, kvinnan beter sig som om det aldrig hade hänt.


Projektion Kvinnan projicerar de känslor som händelsen väcker på andra. Hon kan exempelvis hata och beskylla andra för det som hänt och anse sig själv bara som offer som egentligen inte hade något med saken att göra.


Detta kan bryta ner försvarsmekanismerna (ibland efter mycket lång tid)

• en andra graviditet • en förlust eller traumatisk upplevelse • ett tv-program eller en tidningsartikel • information om depression efter abort • en trosavgörelse • en annan händelse som väcker känslor


Det hjälper att prata

En abort lämnar alltid spår. För tillfrisknandet är det viktigt att tala om det skedda och de känslor och tankar det väcker och minskar risken för depression.


2 123 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Opmerkingen


bottom of page