top of page
Vi värnar otroligt mycket om din integritet

Besökare på www.efterenabort.se

Om kakor - cookies

En cookie, eller internetkaka på svenska, är en liten fil som webbplatsen begär att få lagra på din dator och som innehåller en viss mängd information och en viss tidsstämpel. Den sparar inte information om dig som person (dvs ditt namn, eller annan personlig information).

Din webbläsare sparar informationen på ett speciellt ställe i din dator och returnerar informationen i kakan till webbplatsen man besökt vid varje förfrågan av sidor/bilder från webbplatsen.

Det finns två typer av cookies

Den ena typen, som kallas för permanent cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning.​ Den andra typen kallas sessioncookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Observera att ingen personlig information sparas om dig för att du är inne på vår hemsida (som till exempel e-postadress eller namn).

Stänga av kakor - cookies

I sin webbläsare kan man ställa in om man vill undvika kakor, här kan du exempelvis läsa mer om det

Se webbläsarens hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookie som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras eller inte.

Vi kommer aldrig att använda oss av cookies - kakor för annonsering eller marknadsföring. 

Tystnadsplikt och sekretess för dig som träffar oss

Hos oss finns alla personuppgifter eller minnesanteckningar inlagda och/eller administreras på en molntjänst. Endast din terapeut har tillgång till den och den är lösenordsskyddad. När du beslutar dig för att inte träffa oss mer så raderar vi informationen. 

 

Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter.


Vårt arbete går ut på att hjälpa kvinnor som mår dåligt efter en abort. Det är av yttersta vikt att kvinnor som anförtror sig till oss kan känna sig trygga och lita på att som anförtros inte sprids. Det betyder att vi som arbetar på EA inte får tala om för någon vad som sägs i under terapisessionerna om någons personliga förhållanden. Utan den enskildes samtycke får dessa uppgifter inte lämnas ut till någon. Tystnadsplikten gäller även efter avslutat uppdrag. 

Det finns några begränsade undantag från tystnadsplikten. I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

- du själv går med på det
- det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut

- till exempel ett barn riskerar att fara illa. Den som får kännedom om att en minderårig far illa och är i behov av skydd får och bör anmäla detta till socialnämnden. 
- vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.

Tystnadsplikt och sekretess för dig som kontaktar oss

Vi sparar mejl i två år så att vi har din kontaktinformation om vi hörs igen via mejlen.

Om vi har kontakt via messenger på Facebook eller via sms så sparar vi konversationen i ett år för att känna till historik om vi tar upp kontakten inom denna tid.  

  

bottom of page