top of page
road-3147659_1920.jpg

OM TERAPIN

Sagt om terapin

"Som tjugoåring gjorde jag en abort, fast jag alltid hade tänkt att det inte var rätt. Jag kände en stunds lättnad, men väldigt snart började hela saken orsaka fruktansvärd ångest. Mitt under överraskningsgraviditeten var jag fylld av rädsla för framtiden, men efteråt insåg jag att jag skulle ha klarat av att ha ett barn precis lika bra som andra. Ingen varnade mig för den smärta som aborten orsakar. Jag upplevde att jag blev lämnad ensam med saken, ingen förstod den skuld och det självförakt jag led av. Jag ville bara glömma hela saken, men kunde inte. Den påverkade hela mitt liv. Några år senare kom jag med på ett av stödveckoslut där jag fick behandla smärtan som hörde ihop med aborten i förstående sällskap. Jag upplevde att både jag och mina känslor accepterades. Det hjälpte mig oerhört mycket. Nu har jag grepp om livet igen, något jag aldrig trodde skulle hända. Utan stödgruppen skulle jag helt säkert inte må så här bra."

- Kvinna 26 år

Fler berättelser kan du läsa här...

SÅ GÅR DET TILL I TERAPIN

Du och terapeuten ses via videolänk.

Efter att du kontaktat oss kommer en terapeut kontakta dig via mail och tillsammans bokar ni tid för enskilda samtal där ni ses digitalt med hjälp av videosamtal. Terapin är i 10 steg och man brukar ses ungefär en gång i veckan. Allting är kostnadsfritt så du betalar ingenting för samtalen.

 

Vi vill skapa en trygg miljö där man kan möta sina egna erfarenheter, tankar och känslor.

Här finner du information om depression efter abort.

ETT STEG I TAGET

1.

Söka hjälp

Det första steget till att må bättre är att söka hjälp. Det kräver mod, eftersom det handlar om mycket personliga och känsliga områden i livet. Under det första introducerande samtalet inleds ingen terapi utan du och terapeuten får lära känna varandra, du får mer information om vad det innebär att gå terapin och tillsammans kommer ni överens om och när ni ska inleda terapin samt förhållningsregler. 

2.

Berätta sin egen historia

Terapin inleds med att du får möjlighet att berätta din historia, inte bara fakta och omständigheter kring aborten, utan även dina tankar och känslor. Detta startar processen att bearbeta en abort.

3.

Lämna förnekelsen

Att komma vidare från förnekelseskedet innebär att medge att aborten inte gick förbi utan att ha berört.

I detta skede går man djupare igenom känslor och konstaterar på vilka olika sätt erfarenheten av abort har påverkat dig och ditt liv.

4.

Vrede och depression

När man kommer förbi förnekelseskedet är den första känslan ofta vrede. Det är viktigt att behandla den känslan, eftersom den kan dölja andra djupare känslor. Outtryckt vrede kan dämma upp ditt inre och orsaka depression eller vändas till starkt självhat.

5.

Skuld och skam

Skuld och skam är känslor som den som lider av depression efter en abort ofta upplever samtidigt, därför kan man inte alltid skilja dem åt. Skuld är en sund känsla med vilken man kan uttrycka vissa åsikter och handlingar. Skam är en negativ känsla som binder hela människan i en känsla av värdelöshet. 

6.

Sorg

På sin väg mot tillfrisknande sörjer man förlusten av ett barn. I detta skede vill man få kontakt med känslorna för att sorgen ska kunna uttryckas. Att uttrycka sorgen gör smärtan och förlusten acceptabla. Efter en abort vägrar man ofta sig själv rätten att sörja och sorgen däms upp. Avsikten här är att ge tillåtelse till en naturlig sorgeprocess efter en förlust.

7.

Ansvar

Ansvarsfullhet är att bära ansvar för sina egna ord och handlingar. Man lär sig att erkänna fel och misstag som gjorts. Det är viktigt att kunna skilja åt det egna ansvaret och andra personers del i den genomförda aborten.

8.

Förlåtelse

Efter att man erkänt sitt ansvar kan det kännas som om man bär på en tung börda. Att förlåta sig själv och dem som varit med i processen är ett viktigt steg mot tillfrisknande. Det svåraste är antagligen att förlåta sig själv. Därför behövs det här uppmuntran att ta emot förlåtelsen som en gåva och sluta fördöma sig själv. Ofta uppkommer också andliga frågor, för många blir vetskapen om Guds förlåtelse något som gör det lättare att acceptera förlåtelsen.

9.

Acceptans

Upplevelsen att få och ge förlåtelse lättar. Det hjälper att acceptera det som skett och släppa känslan av förlust. Det handlar inte om att passivt ge upp, utan är ett sätt att komma loss från människor och omständigheter. För vissa handlar det om en betydande attitydförändring, och vissa behöver mer tid.

10.

Vägen framåt

 Den sista träffen är på ett sätt en minnesstund, som avslutning på processen. Detta steg ger möjlighet att se framåt i livet. På samma gång funderar vi över ifall det ännu på något område i livet behövs stöd i anslutning till abortupplevelsen.

bottom of page