top of page
Girl by the Sea

OPLANERAT GRAVID

"Jag vet inte vad jag ska välja"

En oplanerad graviditet väcker ofta känslor av rädsla och förvirring. Det är inte de bästa förutsättningarna till att ta ett väl övervägd beslut, men det är ett viktigt beslut och det är bra om du tar dig tid att tänka igenom det noga.

 

Oavsett vilket beslut du kommer fram till så är det ett av de största besluten i en kvinnas liv och det medför alltid följder.

 

I krissituationer kan det vara svårt att sortera tankarna och det är lätt att bli känslomässigt låst. Fatta inte ditt beslut utan att noga tänka över olika alternativ och deras följder. Många gånger hjälper det om du pratar med en anhörig, någon i sjukvården eller tar kontakt med någon av organisationerna listade nedan. Ta dig tid att lyssna på dig själv.

Fundera på följande​

Vad kände du när du fick veta att du var gravid?

Vad känner du nu över graviditeten?

Vad är det som tynger dig mest om du skulle fortsätta graviditeten?

Vad tänker din partner om graviditeten? Har han åsikter om den och hur mycket påverkar det ditt beslut?


Hur är det med andra nära och kära, föräldrar, dina närmaste, det sammanhang där du lever? Har de åsikter och påverkar det dig?


Vad vet du om avbrytande av en graviditet och dess effekter på kvinnan?


Har du haft depressionsperioder eller benägenhet till depression? Information om depression efter abort hittar du här Depression efter abort.


Vad vet du om det stöd som samhället erbjuder dem som fortsätter sin graviditet?


Hur ser dina värderingar ut? Vad har du haft för åsikt om abort innan du blev oplanerat gravid?

 

 

Lista positivt och negativt

Fundera över positiva resultat av nedan punkter, fundera också över negativa resultat av nedan punkter. Skriv gärna ned dem: 

a) fortsätta graviditeten
b) abort
c) adoption

 

Värdera och fundera


Vilka av de här punkterna är de viktigaste för dig?

Hurdana känslor väcker de olika alternativen i dig?
Hurdant stöd behöver du när du ska fatta ditt beslut?


Var ärlig och lyssna noga på dig själv och ditt hjärta, eftersom du kommer att leva med ditt beslut resten av ditt liv. Ett beslut som fattats tvärtemot det vi upplever är rätt, kommer vi ofta att ångra efteråt. Det är viktigt att du inte fattar ditt beslut utifrån från andras påtryckningar, eftersom effekterna av beslutet betyder mest just för dig i ditt eget liv.

 

Det handlar om ett stort beslut, så det lönar sig att göra det omsorgsfullt. 

Är du oplanerat gravid? Följande organisationer  erbjuder samtalsstöd och finns där för dig​ via chat, mejl eller telefon.

Oplanerat gravid

www.oplaneratgravid.se

OPLANERAT GRAVID

bottom of page