top of page
  • Skribentens bildTerapeut

Att känna skuld och skam efter en abort

Förutom att man kan känna sig ledsen, arg, besviken och många andra känslor så är det vanligt att man känner skuld och skam efter en abort. De är väldigt starka känslor som man ofta kan blanda ihop och då kan det vara svårare att bearbeta dem. Genom att definiera dem och skilja dem åt så kan man bearbeta dem var för sig. Det här inlägget kanske ger dig ett nytt perspektiv på skuld och skam.


Att skilja på känslor av skuld och skam

För att kunna skilja de båda känslorna åt så ska du får göra en liten övning.


Om du funderar över någon gång då du gjort någonting fel (i dina egna ögon) då du inte ville att någon annan skulle få veta. Exempelvis om du tagit någonting som inte tillhörde dig. Vilka känslor känner du då? Detta är känslor som är förknippade med skuld.


Fundera nu över någon gång när du gjorde någonting knasigt eller fel inför andra, eller som någon annan skulle kunna upptäcka. Hur kände du dig då? Detta är känslor förknippade med skam.


Känslor av skuld hänger ihop med medvetandet att man brutit mot regler eller normer som man själv godtar och accepterar (ens egen etik). Skamkänslor uppkommer när man förstår att man har gjort bort sig (snarare mot etikett än mot etik)


Skuld definierad

Skuld säger till oss att vi gjort ett misstag. Att vi gått utanför det vi själva tycker är ok (för oss själva).


Jag ska ge dig ett exempel. Vi säger att du tycker det är rätt att vara snäll, men du tycker att mobbning är fel. Om du då skulle gå utanför det du själv tycker är rätt (att vara snäll) och vara med och mobba en annan människa (som du tycker är fel), då kan du känna skuld.


Min erfarenhet är att man ofta blandar in andra frågor då man pratar om abort och skuld. Försök att fokusera på dina egna känslor, inte om abort ska vara lagligt eller inte för alla andra i Sverige eller världen. Fundera på vad du känner är eller var rätt för just dig i din unika situation.


Skuld kan vara en positiv känsla som leder till acceptans, att vi gjort någonting som går utanför våra egna värderingar. Det positiva är starkt förknippat med acceptans och förlåtelse, att man accepterar det som hänt och förlåter sig själv. Det är inte så lätt som det kanske låter. Det tar olika lång tid att komma till en plats då man accepterar sina misstag och sig själv samt är redo att förlåta sig själv.


Skuld kan också vara en negativ känsla. Skulden kan ge oss energi att fortsätta älta bortförklaringar och ge oss kraft att förhandla med oss själva. Att bortförklara skulden eller förhandla med oss själva är sätt att försöka skydda oss från att ta itu med skulden. Det är ett sätt att bygga murar runt vårt hjärta.


Hur gensvarar jag till skuld

Vi kan välja att antingen lära oss av våra misstag och gå vidare mer mogen och mer vis.

Eller så kan vi välja att slå på oss själva resten av livet för de misstag vi gjort.Skam definierad

Skam kommer av att våra misslyckanden eller fel blir exponerade i andras närvaro. Man känner sig värdelös och rädd för att man ska bli bortstött eller dömd. Skam talar om för dig att du är ett misstag (inte att du gjort ett misstag).


Ur en allmän synvinkel så utlöses skamkänslor alltså hos oss människor till exempel när vi uppfattar att vi utsätts för ogillande från andra för något olämpligt som vi gjort eller sagt.


Alla människor är värdefulla för att de är (kristen världsåskådning). Självkänslan är förknippad med en känsla av värdighet, så när vi gör misstag, tokigheter eller fel som exponerar en brist i vårt jag (vår värdighet) så känner vi skam. Skammen har alltså att göra med vår självkänsla, eller självaktning. Självaktningen är att acceptera sig själv och godkänna eller uppskatta att man är den man är.


Vår självkänsla eller självaktning är till viss del sammanknutet med exempelvis våra egna erfarenheter, uppväxt och livsåskådning.


En person som tror att man måste förtjäna att bli älskad känner ofta mer skam då man gör misstag. Skam kan också komma av att någon kränker en, att man har fått höra eller veta att man är värdelös.


Skammen är stark men sanningen är starkare. Du är inte mindre värd på grund av saker du gjort. Du är värdefull för att du är den du är.


Att bearbeta skam

Att bearbeta skam är som att bygga upp nya vandringsstigar i en skog. Stigarna är tankar om dig själv som återkommer ofta. Skogen är en bild av din hjärna. Kanske har du haft en inre monolog som redan gjort stigar som är väldigt nedtrampade (och nedtrampande). Det kommer ta tid och träning att trampa upp nya stigar, men det är möjligt. Du behöver bara ta det första steget och sedan successivt göra det till en vana.


När du börjar trampa upp nya stigar, nya tankar om dig själv, så kommer du då och då att hamna i dina gamla banor igen. Det är helt normalt, men bli medveten om vad du tänker om dig själv så att du snabbt kan kliva tillbaka upp på den nya stigen igen.


Hur gensvarar jag till skam

Du är inte mindre värd på grund av saker du gjort. Du är värdefull för att du är den du är.

Träning tar tid - men det kommer ge resultat.


Ett val vi måste göra

Det är väldigt smärtsamt att bearbeta skuld och skam. Det finns ingen smärtfri väg att gå tyvärr. Men om du beslutar dig för att bearbeta dina känslor så kan du ta dig igenom och komma ut starkare på andra sidan.


Om du mår dåligt efter en abort

Om du mår dåligt efter att du gjort abort och behöver någon att prata med så finns vi här för dig.

Välkommen att kontakta oss på EA (Efter en abort). Vi har mottagningar på flera platser i Sverige och kan även träffas via videosessioner över hela Sverige.

kontakt@efterenabort.se

www.efterenabort.se


789 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page