top of page
 • Skribentens bildTerapeut

Att må dåligt efter en abort - förnekelse

Uppdaterat: 5 maj 2020

Ett av stegen som vi bearbetar i början av terapin heter “Förnekelse”. Att komma ut ur förnekelse innebär att du är ärligt och inte blundar för det ditt hjärta känner, just nu. Det handlar om att inte trycka undan känslorna, eller förneka att de finns. Under detta steg definierar vi känslorna och ser dem för vad de är.


Vi har sett att då man konfronterar, stannar i och har som mål att komma igenom sina smärtsamma känslor så kommer man att lätta på bördan och komma närmre återhämtning.


Innan vi träffas brukar vi ge ut en läxa så att var och en får reflektera mer i detalj över relationer och beslut som har med aborten att göra. Frågorna knyter an till relationen till den person som du blev gravid med, hur du kände då du upptäckte att du var gravid samt hur du kände runt aborten och hur du kände efteråt. Hur skulle du själv svara på följande frågor?Relation

 • Hur träffade du den person som du blev gravid med?

 • Diskuterade ni scenariot av en oplanerad graviditet?

 • Delade ni på ansvaret att använda preventivmedel?

 • Vad var dina tankar om hur relationen skulle se ut i framtiden?


Upptäckten av graviditeten

 • Vilka var dina första tankar när du misstänkte att du var gravid?

 • Vilka var dina första tankar då du visste att du var gravid?

 • Berättade du för den person som du blev gravid med att du var gravid?

 • Hur var i så fall den personens gensvar?

 • Vilka andra berättade du det för och hur reagerade de?

 • Hur kändes det att träffa vården? Fick du råd och vilka tankar har du om de råd du fick?

 • Finns det någon du bestämt dig att inte berätta det för? Vem/vilka och varför?

 • Har du träffat någon i samtal innan abortbeslutet? Om, ja, vilka tankar har du om samtalen?

 • Vad tänkte du om abort innan du blev gravid?

 • Förutom att det var ditt beslut, vilka andra påverkade ditt beslut?

 • Kände du att du blev tvungen att göra ett snabbt beslut eller att du kände dig tvingad på något sätt att ta ett beslut?


Aborten

 • Ta dig tid och fundera igenom det som hände den dagen du gjorde aborten.

 • Är det några särskilda minnen som står ut?


Efter aborten

 • Har några relationer förändrats från ditt perspektiv efter aborten?

 • Vilka är de största förändringarna i ditt liv som du tror är ett resultat av att du gjorde abort?


Dina egna tankar

 • Känner du till några sätt som du har använd dig av för att trycka undan känslor som relaterar till aborten? På vilka sätt har du i så fall gjort det?

 • Känner du igen dig i uttalandet: “Jag är den enda i världen som känner så här”?Beslutsprocessen spelar stor roll

Det du känner nu är ett resultat av någonting som började redan i beslutsprocessen kring aborten. Fundera gärna över följande frågor. De kanske kan ge dig insikter till de känslor som du känner nu.


 • Tycker du generellt sätt att det är lätt eller svårt att ta beslut?

 • Vilka fördelar tänkte du att aborten skulle leda till?

 • Kände du dig bekväm med beslutet då?

 • Vilka var dina främsta orosmoln före aborten och försvann de efteråt?

 • Kände du dig lättad efter att du tagit beslutet?

 • Fundera över den oro som du kände då och den som du känner nu, finns det likheter eller skillnader?Alla val innebär en förlust

Nedan följer ett antal påståenden, läs och fundera över om det relaterar till det du upplevt/upplever.


“Varje val du tar i livet (då du väljer mellan två olika alternativ) innebär att du förlorar det du väljer bort.“


Fundera över om du håller med i ovan påstående och hur det relaterar till din abort.


“Ofta uppfattas valet abort som det val som ger mest kontroll över förlusten.“


Håller du med om ovan?Vilka känslor känner du i relation till aborten?

Det är inte ovanligt att man har dåligt ordförråd när det kommer till känslor. Hur ofta försöker du beskriva och definiera med ord vad du känner? Ett steg mot att komma ifrån förnekelse är att definiera och bekräfta de känslor som du har i samband med aborten. Ibland kan det kännas skrämmande att möta verkligheten, men det är ett viktigt steg i din resa till att må bättre.


I terapin arbetar vi med en ordlista med känslor så att du ska kunna definiera vad just du känner. Du får definiera bland annat nedan frågor. Hur skulle du själv definiera dina känslor?


 • Hur skulle du beskriva dina känslor just nu?

 • Hur skulle du beskriva dina känslor samma dag som du gjorde aborten?

 • Hur skulle du beskriva dina känslor gentemot de som uppmuntrade dig till att göra abort?

Ett annat sätt att uttrycka hur man känner, som några kan tycka är lättare, är att rita hur du ser dig själv och din smärta. Man måste inte vara konstnär för att göra det.Förnekelse?

När vi definierat känslorna runt aborten så funderar vi över om du har förnekat dig själv att känna detta tidigare. Du kan exempelvis svara för dig själv på dessa frågor:


 • Vad har du sagt till dig själv om aborten?

 • Vad har du sagt till andra?

 • Finns det någon skillnad i hur du beskriver dina känslor just nu och det som du sagt till dig själv och andra?


Målet är att konfrontera, stanna i och komma igenom smärtsamma känslor så att du kan finna befrielse och flytta dig ett steg närmre återhämtning.


Fortsatta träffar

Efter att vi har definierat våra känslor så är det dags att skilja på dem. Känslor såsom ilska, skuld, skam eller sorg är ofta sammanlänkade och ibland röriga. Det kan hjälpa att fundera över dem en och en så att du kan förstå dem och få ett annat perspektiv och sätt att tänka kring dem.


Om du mår dåligt efter en abort

Om du mår dåligt efter att du gjort abort och behöver någon att prata med så finns vi här för dig.


Välkommen att kontakta oss på EA (Efter en abort). Vi har mottagningar på flera platser i Sverige och kan även träffas via videosessioner över hela Sverige.
146 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page